Podobně jako se tomu děje v jiných zemích (např. Francie, Kypr) a městech (např. v Itálii), zástupci lidu na celostátní ale i na lokální úrovni začínají vnímat alarmující informace vědců o škodlivých účincích elektromagnetického záření a ty se neomezují pouze na mobilní sítě. Nejnověji se k vlně “předběžných opatření” na základě těchto studií přidalo i město Haifa v Izraeli. Starosta Yona Yahav nařídil okamžitě odpojit všechny WiFi sítě ve školách a školkách v celém městě s odůvodněním “Pokud existují pochyby zahrnující zdraví našich dětí, žádné pochyby nejsou. Do chvíle, kdy někdo bezpečně neprokáže, že ne-ionizační záření nepředstavuje žádné riziko, bude toto nařízení platit.” BRAVO!