Zaregistrovali jste rovněž odmítavý postoj úřadů a institucí k existenci průkazných studií na téma škodlivosti elektromagnetického záření na lidské zdraví? Nejenom, že jich existují již stovky, ale jejich počet neustále přibývá! Zveřejňujeme český překlad výtahu z jedné z těch novějších, zveřejněných v posledním čísle medicínského žurnálu Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis.

Počet studií prokazujících nepříznivé účinky na živé organismy vyvolané různými typy umělých elektromagnetických polí (EMF) vytvořených člověkem se ohromně zvýšil. Stovky recenzovaných publikovaných studií ukazují řadu účinků, z nichž nejdůležitější je poškození DNA, které je spojeno s rakovinou, neurodegenerativními chorobami, reprodukčními úbytky atd. Tyto studie, které jsou mnohem účinnější při zobrazování účinků, využívají mobilní telefonování v reálném čase (MT) expozice emitované komerčně dostupnými mobilními telefony. Tento přehled – výsledků publikovaných mou skupinou od roku 2006 do roku 2016 – porovnává fragmentaci DNA vyvolanou šesti různými EMF na stejném biologickém systému – oogenezi Drosophila melanogaster – za stejných podmínek a postupů. Takové přímé srovnání mezi různými EMF – zejména těmi, které se používají v každodenním životě – na stejném biologickém cílovém bodě, je velmi užitečné pro vyvodění závěrů o jejich biologické aktivitě a nové. Ukazuje, že skutečné MT EMF jsou mnohem škodlivější než 50 Hz střídavé magnetické pole (MF) – podobné nebo mnohem silnější jako u elektrického vedení – nebo pulzní elektrické pole (PEF), které se dříve našlo ke zvýšení plodnosti. MT EMF byly významně bioaktivnější i po mnohem kratší dobu expozice než ostatní EMF. Kromě toho byly škodlivější než dříve testované cytotoxické látky, jako jsou určité chemikálie, hladovění, dehydratace. Jednotlivé parametry skutečných MT EMF, jako je intenzita, frekvence, doba expozice, polarizace, pulzování, modulace, jsou diskutovány z hlediska jejich role v biologické aktivitě. Klíčovým parametrem intenzivní bioaktivity se jeví extrémní variabilita polarizovaných MT signálů, hlavně kvůli velkým nepředvídatelným změnám intenzity.