Velmi krátké video s analogií škodlivosti záření a škodlivostí tabákového kouře. Analogie je o to průraznější, že ještě v 50. letech minulého století věda bez ohledu na již existující důkazy nic o škodlivosti kouření nehlásala… A ve videu zmiňovaný FCC (Federální úřad pro komunikaci) si můžete s klidným svědomím zaměnit za ICNIRP (soukromá německá firma, jejíchž limity se řídí většina EU včetně ČR) či za Národní referenční laboratoř (součást Státního zdravotního ústavu, přitakávač ICNIRPu).

Originál videa najdete na stránkách ANH.