Latest News2015-12-02T10:52:51+01:00
203, 2020

Rozbor článku “Elektrosmog: Strašidlo, které umíme změřit”

Od |2 března, 2020|Kategorie: novinky|

Již jsem si poslední dobou zvykl na to, že přisluhovači mobilních operátorů prohlásí do médií cokoliv. Obvykle se ale rekrutují z řad fyziků/elektroinženýrů či pouhých lobbistů. Velmi mne proto překvapil rozhovor v časopise Téma (č. 07/2020, “Elektrosmog: Strašidlo, které umíme změřit” (celý článek najdete ve formě skenu níže pod mým rozborem). Ne svým obsahem - podobné nesmysly, dezinformace a zkreslující informace jsme již četli/slyšeli mnohokrát. Většinou od lidí přímo či nepřímo spojených

2102, 2020

Rozbor článku “Pravda o 5G přímo od experta! Čeho bychom se měli skutečně bát?”

Od |21 února, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , |

"Pravda o 5G přímo od experta! Čeho bychom se měli skutečně bát?" Autor článku Petr Kapounek, dále (PK) pracuje jako obchodní zástupce firmy nabízející připojení na internet (a IP.TV/IP telefonii) v Olomouckém kraji, mj. i na frekvenci 3,7GHz - té, která bude využita v rámci 5G sítě, takže o nezaujatosti jeho článku nelze vůbec mluvit. Níže jednotlivé části článku s komentáři Magdy Pýchové (MP), Life Resonance, z.s. PK: Jeseník byl vybrán

2002, 2020

Přednáška EMFsmog.cz v Jeseníku 8.2.2020

Od |20 února, 2020|Kategorie: novinky, z domova|Štítky: , , , , |

Se zpožděním způsobeným především mou zaneprázdněností mimo ČR zveřejňuji mou přednášku, která proběhla 8.2.2020 v Jeseníku, jednom z měst "obdarovaným" možností testovat 5G síť a na ní navázané aplikace. Účast byla vzhledem k všeobecnému nezájmu o toto téma a mediální masírce MPO/APMS a dalších lobbistů plné bagatelizace a překrucování základních fakt dle mého hojná. A z celé následné diskuze vyplynulo, že pokud se to někoho začne dotýkat bezprostředně, je schopen

2901, 2020

Pro a proti (EMF), duel ČRo Plus: zástupce mobilních operátorů a jeho nepravdy na 3 písmena

Od |29 ledna, 2020|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , , , , |

V pondělí, tj. 27.1.2020 jsem byl upozorněn na “duel” dvou odborníků, který se měl týkat škodlivosti radiofrekvenčního elektromagnetického záření (RF-EMF) v rámci série “Pro a proti” na rozhlasové stanici ČRo Plus. Jako odpůrce tvrzení o škodlivosti redakce pozvala výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda a jako jeho protipól PhDr. Romana A. Muselíka. Se zájmem jsem si krátký “duel” poslechl a poté, co jsem si vrátil zpět spadlou čelist připravil níže uvedený komentář. Bylo by velmi zajímavé,

2701, 2020

Obviněný byl i přes tisíce nepřímých důkazů osvobozen…

Od |27 ledna, 2020|Kategorie: blog, novinky|Štítky: |

Státy a regulátoři (pod kontrolou států) k problematice instalace sítí 5G přistupují různě. Například dánská vláda si nechala právnickou firmou Bonnor Advokatet připravit 57-stránkový rozbor situace, které by mohla čelit v případě žaloby jednotlivců či skupin na zdravotní či jiné újmy právě ve spojitosti se sítěmi páté generace. V závěru dokumentu se pak můžeme dočíst, že v případných žalobách mohou být použity odvolání na mezinárodně platné konvence (Bonnská o ochraně

2601, 2020

Přednáška Stop5G k mezinárodnímu dni protestů 25.1.2020

Od |26 ledna, 2020|Kategorie: novinky, z domova|

I přes velké technické problémy s přímým přenosem se přednášku na téma Stop5G podařilo nahrát, a tak máte možnost shlédnout ji zde ze záznamu. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na info@emfsmog.cz - pokud bude otázka více odborná, nasdílíme ji s ing. Ivo Balajem (technické dotazy, 5G ) či prof. RNDr. Annou Struneckou (otázky z oblasti biologie/lidského zdraví) a odpovědi následně depersonalizované nasdílíme všem čtenářům/posluchačům. Z těch nejdůležitějších či

1701, 2020

Slyšení mobilních operátorů před U.S. Senátem

Od |17 ledna, 2020|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , |

Zveřejňujeme krátké video ze slyšení v US Senátu, kam si senátor Blumenthal pozval zástupce mobilních operátorů a jejich lobby. Velmi zajímavé a zároveň alarmující - mobilní operátoři nemají k dispozici žádnou studii potvrzující zdravotní nezávadnost záření 5G sítí, žádnou nepřipravují a nejsou si ani vědomi, že by se nějaká připravovala... Omlouvám se za "napasování" titulků přes nápisy v originálním videu - program, který používám neumožňuje změnu pozice... https://youtu.be/hcR2zGySJ14

1201, 2020

Život s EHS (elektro-hypersensibilitou) – rozhovor

Od |12 ledna, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , |

Žijí mezi námi. A jsou jich tisíce. Dle této studie je prevalence elektro-hypersensibility v západním světě někde mezi 1,5 až 10%, což jen v ČR 159 tisíc až 1 milión. Většina z takto postižených ale vůbec s elektrosmogem kolem nás své problémy nespojuje. A všemu výrazně napomáhá Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole, našeptávač ministra zdravotnictví. Vedení této součásti Státního zdravotního ústavu bez mrknutí oka označuje všechny příznaky EHS

1201, 2020

Překvapivý lídr v oblasti prevence

Od |12 ledna, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , , , , , |

Prevence a eradikace jsou dva různé přístupy k jednou problému. Obvykle jdou ruku v ruce, ale v případě radiofrekvenčního elektromagnetického záření (RF-EMF) tomu zdá se tak není. Zatím v oblasti eradikace (zde míněno jako "vyhubení" plánu na instalaci 5G) se dostali v posledních několika měsících do vedení Italové. K výzvě "Alleanza Italiana Stop 5G" se v poměrně krátké době přidalo 126 měst a postupně projednávají či již projednali zákaz instalace

1101, 2020

22 let staré 5G limity

Od |11 ledna, 2020|Kategorie: novinky|Štítky: , , |

I když je název článku trochu zavádějící (převzatý tak, jak jej publikovala CNN), je důležitější vnímat fakt, že o bezpečnostních limitech (směrnicích) rozhoduje soukromá německá firma (Mezinárodní komise pro ochranu před ne-ionizačním zářením, ICNIRP) a ta odmítá jakékoliv nezávislé recenzované studie na biologické efekty radiofrekvenčního elektromagnetického záření s odkazem, že na lidi nemá žádný vliv. Světová zdravotnická organizace (WHO) dává přednost doporučením této firmy před doporučeními vlastní organizace, Mezinárodní agentury

801, 2020

Profesor Olle Johansson, elektrosenzitivita a ochrana

Od |8 ledna, 2020|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , |

Na téma elektrosenzitivita, příznaky a možnosti ochrany hovoří Olle Johansson, emeritní profesor na Karolinska Institutet (Švédsko), jeden z nejhlasitějších odpůrců dalšího zvyšování EMF radiace (a nejenom 5G) . Titulky připravil Kamil Bartošák. https://youtu.be/EiX3U2KqCIY

301, 2020

Škodlivost kouření a škodlivost záření

Od |3 ledna, 2020|Kategorie: blog, novinky|

Velmi krátké video s analogií škodlivosti záření a škodlivostí tabákového kouře. Analogie je o to průraznější, že ještě v 50. letech minulého století věda bez ohledu na již existující důkazy nic o škodlivosti kouření nehlásala... A ve videu zmiňovaný FCC (Federální úřad pro komunikaci) si můžete s klidným svědomím zaměnit za ICNIRP (soukromá německá firma, jejíchž limity se řídí většina EU včetně ČR) či za Národní referenční laboratoř (součást Státního

2712, 2019

WiFi a zdraví našich dětí. Jakpak se to rýmuje? Část II.

Od |27 prosince, 2019|Kategorie: blog|Štítky: , , |

Tento článek je pokračování první části, kterou najdete zde. Pokud jste první část nečetli, doporučuji začít u ní - mimo níže uvedené 4 fakta v něm najdete další 3, které by Vás měly přesvědčit o tom, že neuvážené používání bezdrátových technologií (nejenom WiFi) má svá úskalí. A jak jsem slíbil, pod sedmým bodem najdete i konkrétním “akčním plánem” pro eliminaci větších dávek radiace včetně přiloženého PDF, které si můžete vytisknout.

2312, 2019

WiFi a zdraví našich dětí. Jakpak se to rýmuje? Část I.

Od |23 prosince, 2019|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , |

Tento článek je zařazen do kategorie "blog" a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora. Polemika nad spojením WiFi a zdraví našich dětí patří mezi mé nejstarší, s přihlédnutím k tomu, kdy jsem začal psát první řádky. To, že jsem jej až doteď nepublikoval má své výhody - rozšířil jsem jej o nová fakta a je tak průraznější, než před dvěmi lety, kdy vzniklo prvních pár odstavců. Je cílem

1912, 2019

Samsung, Apple, Xiaomi – žaloby podány

Od |19 prosince, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , |

Vše rozpoutala aktivita amerických novin Chicago Tribune (pro přístup na článek musíte použít VPN tunel nebo IP bránu - stánky blokují přístup z adres mimo USA...). Na vlastní náklady zaslala do akreditované laboratoře výběr chytrých telefonů (mj. modely značek Apple, Samsung, Xiaomi, celkem 11 modelů 4 značek) a zaplatila si nezávislé testování SAR, které by před uvedením jakéhokoliv telefonu měli dělat sami výrobci. Asi nemusíme dodávat, že v případě nesplnění

112, 2019

WiFi a jeho vliv na klíčení rostlin

Od |1 prosince, 2019|Kategorie: blog, novinky|Štítky: |

Zveřejňujeme první otitulkovaný díl videa "Pionýrů vědy" - jednoduchý a názorný pokus, který ukazuje, jak záření z WiFi routeru dokáže ovlivnit klíčení semínek řeřichy. Nemusíte být "Přemek Podlaha", aby Vám semínka na namočené vatě naklíčily. Pokud tedy klíčení něco nebrání... Věděli jste například, že již druhý školní rok (od září 2018) je použití WiFi zakázáno ve Francii (platí pro mateřské a základní školy, veřejné knihovny) a nejenom tam? Jak je

2111, 2019

Lázeňské město Bad Wiessee (DE) proti 5G

Od |21 listopadu, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , |

Další z důležitých milníků při bezohledném prosazování plošné, a pokud možno co nejrychlejší instalaci 5G sítě! Lázeňské město Bad Wiessee (Bavorsko, Německo), velikostí i důležitostí srovnatelné například s našimi Františkovými Lázněmi se rozhodlo postavit na odpor, a při hlasování městské rady jednoznačně rozhodlo, že jsou proti instalaci 5G v jejich městě. Níže zveřejňujeme český překlad prohlášení a pod ním uvádíme i originál v němčině. Starosta Bad Wiessee v Bavorsku, Německo

2710, 2019

Nemáme žádný důvod věřit, že 5G síť je bezpečná

Od |27 října, 2019|Kategorie: novinky, z domova|Štítky: , , , , , , |

Ač se rizikům  5G sítí v ČR věnují především alternativní media v zahraničí je situace zcela odlišná - jeden z nejuznávanějších vědeckých časopisů, Scientific American varuje před 5G... Článek Joela M. Moskowitze nazvaný "We Have No Reason to Believe 5G Is Safe" uvádím níže v mém překlad do češtiny a doufám, že se článek objeví i v české verzi tištěného magazínu v následujících měsících.     Telekomunikační průmysl a jejich odborníci obvinil mnoho

1510, 2019

Mobily a jejich dopad na lidské chování

Od |15 října, 2019|Kategorie: blog, novinky|Štítky: , , , , , , |

Mobilní telefony jsou tu s námi hodně přes 40 let. Jestliže vlastnictví mobilu bylo zprvu výsadou těch nejbohatších a nejváženějších členů společnosti, dnes má mobil téměř každý. Pronikly mezi dospívající mládež a v poslední době dokonce mezi děti. Dle statistiky Asociace amerických pediatrů vlastní v USA mobil 75 procent Američanů mladších čtyř let. Kromě dopadů na zdraví v důsledku vysílané elektromagnetické energie přinášejí mobilní telefony snad ještě pestřejší paletu dopadů

710, 2019

Informovaný souhlas o EMF

Od |7 října, 2019|Kategorie: blog, novinky|

Zveřejňuji český překlad mého rozhovoru pro firmu Mudita, která stojí za telefonem s nejnižším vyzařování (SAR) na trhu. Čtenářům se předem omlouvám, za kostrbatý překlad - rozhovor byl vedený v angličtině a jak jsem zjistil, je podstatně jednodušší překládat slova někoho jiného, než ta vlastní 😉 Originál najdete na blogu Mudita.com.   Máme zájem šířit názory expertů na EMF (elektromagnetické pole) a tak bychom Vám rádi představili Martina Novotného. Na

2009, 2019

Porovnání poškození DNA vyvolaného mobilním telefonováním a jinými typy umělých elektromagnetických polí (studie)

Od |20 září, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , |

Zaregistrovali jste rovněž odmítavý postoj úřadů a institucí k existenci průkazných studií na téma škodlivosti elektromagnetického záření na lidské zdraví? Nejenom, že jich existují již stovky, ale jejich počet neustále přibývá! Zveřejňujeme český překlad výtahu z jedné z těch novějších, zveřejněných v posledním čísle medicínského žurnálu Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Počet studií prokazujících nepříznivé účinky na živé organismy vyvolané různými typy umělých elektromagnetických polí (EMF) vytvořených člověkem se

909, 2019

Zákaz Wifi ve školách – Haifa, Izrael

Od |9 září, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , |

Podobně jako se tomu děje v jiných zemích (např. Francie, Kypr) a městech (např. v Itálii), zástupci lidu na celostátní ale i na lokální úrovni začínají vnímat alarmující informace vědců o škodlivých účincích elektromagnetického záření a ty se neomezují pouze na mobilní sítě. Nejnověji se k vlně "předběžných opatření" na základě těchto studií přidalo i město Haifa v Izraeli. Starosta Yona Yahav nařídil okamžitě odpojit všechny WiFi sítě ve školách

809, 2019

Muskova SpaceX a 5G z vesmíru

Od |8 září, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|Štítky: , , , , |

Společnost SpaceX, patřící Elonovi Muskovi (elektromobily Tesla či kosmické lodi Falcon pro "výlety" do kosmu) plánuje vypustit celkem 12.000 satelitů, které pokryjí signálem 5G celou planetu. Prvních 60 satelitů již bylo 23. května 2019 z Cape Canaveral na Floridě (USA) vypuštěno. Vypuštění dalších šedesáti je naplánováno na 17. listopadu 2019 a další známý datum (opět 60 satelitů) je pak 4. prosince 2019. Jakmile bude na orbitu celkem 420 satelitů, Elon

609, 2019

Otevřený dopis Vládě ČR: Pátá generace mobilních sítí vyvolá s vysokou pravděpodobností další prudký nárůst onemocnění rakovinou

Od |6 září, 2019|Kategorie: blog, novinky|

V roce 2015 byla zveřejněna studie, na které se podíleli vědci z ukrajinských, amerických, finských a brazilských univerzit. Vědci v ní prostudovali do té doby zveřejněných 100 výzkumných projektů, zaměřených na vliv elektromagnetických vln na tzv. oxidační stres v živých organismech. Ze sta prostudovaných výzkumů, zabývajících se tímto problémem, jich 93 potvrdilo, že radiofrekvenční záření o nízké intenzitě má v biologických systémech oxidační účinky. „Naše analýza dokazuje, že elektromagnetické záření

209, 2019

Mezinárodní výzva “Zastavme 5G projekt na Zemi i ve vesmíru”

Od |2 září, 2019|Kategorie: novinky, ze světa|

Přinášíme Vám celé znění textu petice, kterou již podepsalo 134.458 signatářů (k 2.9.2019). Plný text v českém jazyce přinášíme níže a ke stažení v PDF formátu jej najdete zde. Uvítáme, pokud si najdete 10 minut na pročtení a na podpis! Podpisovou stránku najdete zde. Hlavičky jednotlivých řádků jsou jen v angličtině. První 3 pole jsou povinná (křestní jméno, příjmení, město), další je pak páté pole (výběr země, "Czech Republic"), šesté (emailová

COURSES

EVENTS

LATEST NEWS

Join Over 500,000 Students Enjoying Avada Education Now

Become Part of Avada University to Further Your Career.

[contact-form-7 404 "Not Found"]