Life Resonance, z.s.

 

vedení spolku

Magda Pýchová
Magda Pýchovámístopředsedkyně
Celý svůj profesní život působí v oblasti obchodu a marketingu. Pracovala pro velké mezinárodní korporace, později pro malé české firmy vyrábějící kvalitní produkty. Přes 10 let poskytuje obchodní a marketingové poradenství. V poslední době se zabývá řízením organizací v novém tisíciletí.

Dětská zvídavost a touha poznávat nové věci ji provázejí celým životem. Miluje cestování a poznávání rozdílných zemí a kultur, jejich způsobů života.

Časté služební i osobní cesty po celém světě ji přivedly k zamyšlení nad západním způsobem života, respektu k přírodě, se kterou jsme neoddělitelně spojeni a jejím zákonům. Proto se již více jak 20 let zabývá zdravým a udržitelným způsobem života. Inspiraci nachází v původních kulturách, které v souladu s přírodou žili ažijí a jejíž zvyky a filisofii studuje. Nejvíce ji ovlivnil roční pobyt v komunitě Toltéků v Mexiku.

Martin Novotný
Martin Novotnýpředseda
Ambassador zdravého životního stylu, bio-hacker, nutrarián (léčba stravou), infovor, “zdravotní detektiv“ a blázen do fitness. Od roku 2014 šíří své myšlenky na vlastních stránkách VyváženéZdraví.cz a v dalších, i zahraničních médiích a živí se přímým koučinkem klientů. Je tvrdým kritikem práce MZd ČR a zastává názor, že většinu zdravotních problémů dnešní doby lze řešit správnou prevencí sestávající se z vyvážené stravy a správné dávky “chytrého” pohybu. Většina chronických chorob má multifaktoriální charakter z pohledu spouštěčů a tak netrvalo dlouho, aby zjistil, že i elektromagnetické záření hraje větší či menší roli u všech těchto chorob, které se mimochodem před elektrifikací a především před spuštěním prvních mobilních sítí vyskytovaly v postatně nižším počtu.
Michal Rymeš
Michal Rymešmístopředseda
IT odborník orientovaný na komunikaci, produktový management, analýzu, design, user eXperience. Pracoval na široké škále projektů, od malých až po ty největší. Jako univerzál působil v několika oblastech včetně zdravotnictví, bankovnictví a telekomunikací.
Své bohaté zkušenosti čerpal i v zahraničí, včetně účasti na projektu 3G mobilních sítí. Disponuje detailními znalostmi architektury a způsobu fungování mobilních komunikačních systémů.
Více než deset let se intenzivně věnuje oblasti zdravotních dopadů mobilních technologií. Za tu dobu přečetl řadu odborných knih, nastudoval desítky studií a zhlédl nespočetné množství videí. Je provozovatelem a redaktorem serveru www.mobilnivlna.cz.
Michal je zároveň nadšený hudebník, příležitostný sportovec a věčný obdivovatel přírody.

naši ambassadoři

Rádi bychom šířili osvětu nejenom prostřednictvím webových stránek, ale i živě. Dostat se „mezi lidi“ a upozorňovat i na negativní stránky bezmyšlenkovitého šíření mobilních technologií, jak se účinkům bránit, co upřednostňovat, atp. V krátké době bychom chtěli získat finance na podobný typ osvěty na školách (primárně základní školy, střední školy, gymnázia a učiliště) a protože nezvládneme vše, chceme „uvést do pozice“ v rámci každého kraje jednoho ambassadora, který by byl ochoten v rámci svého volného času či dovolené za úplatu šířit naše myšlenky ve svém okolí, jak aktivně (nabízet cca 45-60 minutovou přednášku, na kterou dostane ambassador řádné zaškolení) či pasivně (prostřednictvím marketingu z naší strany). Prozatím předpokládáme, že by se jednalo o 3-5 dvojhodinových bloků měsíčně v rámci Vašeho kraje. Chcete mít svůj medailonek níže? Ozvěte se prosím na mailto:info@emfsmog.cz.

pan/paní XY
pan/paní XY ambassador pro Prahu
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Středočeský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Karlovarský kraj
Your Content Goes Here
paní/paní XY
paní/paní XYambassador pro Plzeňský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Liberecký kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Ústecký kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Karlovarský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Karlovarský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Jihočeský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Jihomoravský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Pardubický kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro kraj Vysočina
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Olomoucký kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Moravskoslezský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Zlínský kraj
Your Content Goes Here

stálí redaktoři a přispivatelé

Není v našich silách zvládnout vše sami. Velmi tak uvítáme jakoukoliv pomoc – s překladem právě zveřejněných studií (obvykle z AJ), vlastními příspěvky formou blogu (vlastní text i formou polemiky, podpořený konkrétními studiemi). Máte-li zájem, ozvěte se prosím na mailto:info@emfsmog.cz.

Stejně tak budeme vděčni za jakýkoliv finanční příspěvěk, kterým budeme schopni financovat překlady studií, přípravu českých titulků (z důvodu maximálního šetření zdrojů hodláme zadat studentům), atp. – v tomto případu bude uvedeni jako „přispivatelé“ s kumulovanou částkou příspěvku v podsekci „přispivatelé.

Mojmír Babáček
Mojmír Babáčekstálý redaktor
Nezávislý publicista a občanský aktivista (zakladatel Spolku za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením). Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor filozofie a politická ekonomie. Po přečtení článků o použití dálkového ovládání lidského mozku během puče proti Michajlu Gorbačovovi se začal věnovat studiu technické proveditelnosti takových útoků na lidskou svobodu. V současné době využívá svého vzdělání v oboru působení elektromagnetických vln na lidský organismus k boji proti zavádění páté generace mobilních telefonních sítí.
Marek Kopčaj
Marek Kopčajstálý redaktor
Televizní režisér. Vystudoval ekonomickou fakultu VŠB a FAMU. Nadšený astrolog, cestovatel a muzikant.
pan/paní XY
pan/paní XYredaktor
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYredaktor
Your Content Goes Here