Martin Novotný
Martin Novotnýpředseda
Ambassador zdravého životního stylu, bio-hacker, nutrarián (léčba stravou), infovor, “zdravotní detektiv“ a blázen do fitness. Od roku 2014 šíří své myšlenky na vlastních stránkách VyváženéZdraví.cz a v dalších, i zahraničních médiích a živí se přímým koučinkem klientů. Je tvrdým kritikem práce MZd ČR a zastává názor, že většinu zdravotních problémů dnešní doby lze řešit správnou prevencí sestávající se z vyvážené stravy a správné dávky “chytrého” pohybu. Většina chronických chorob má multifaktoriální charakter z pohledu spouštěčů a tak netrvalo dlouho, aby zjistil, že i elektromagnetické záření hraje větší či menší roli u všech těchto chorob, které se mimochodem před elektrifikací a především před spuštěním prvních mobilních sítí vyskytovaly v postatně nižším počtu.

naši ambassadoři

Rádi bychom šířili osvětu nejenom prostřednictvím webových stránek, ale i živě. Dostat se „mezi lidi“ a upozorňovat i na negativní stránky bezmyšlenkovitého šíření mobilních technologií, jak se účinkům bránit, co upřednostňovat, atp. V krátké době bychom chtěli získat finance na podobný typ osvěty na školách (primárně základní školy, střední školy, gymnázia a učiliště) a protože nezvládneme vše, chceme „uvést do pozice“ v rámci každého kraje jednoho ambassadora, který by byl ochoten v rámci svého volného času či dovolené za úplatu šířit naše myšlenky ve svém okolí, jak aktivně (nabízet cca 45-60 minutovou přednášku, na kterou dostane ambassador řádné zaškolení) či pasivně (prostřednictvím marketingu z naší strany). Prozatím předpokládáme, že by se jednalo o 3-5 dvojhodinových bloků měsíčně v rámci Vašeho kraje. Chcete mít svůj medailonek níže? Ozvěte se prosím na mailto:info@emfsmog.cz.

pan/paní XY
pan/paní XY ambassador pro Prahu
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Středočeský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Karlovarský kraj
Your Content Goes Here
paní/paní XY
paní/paní XYambassador pro Plzeňský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Liberecký kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Ústecký kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Karlovarský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Karlovarský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Jihočeský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Jihomoravský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Pardubický kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro kraj Vysočina
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Olomoucký kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Moravskoslezský kraj
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYambassador pro Zlínský kraj
Your Content Goes Here

stálí redaktoři a přispivatelé

Není v našich silách zvládnout vše sami. Velmi tak uvítáme jakoukoliv pomoc – s překladem právě zveřejněných studií (obvykle z AJ), vlastními příspěvky formou blogu (vlastní text i formou polemiky, podpořený konkrétními studiemi). Máte-li zájem, ozvěte se prosím na mailto:info@emfsmog.cz.

Stejně tak budeme vděčni za jakýkoliv finanční příspěvěk, kterým budeme schopni financovat překlady studií, přípravu českých titulků (z důvodu maximálního šetření zdrojů hodláme zadat studentům), atp. – v tomto případu bude uvedeni jako „přispivatelé“ s kumulovanou částkou příspěvku v podsekci „přispivatelé.

Mojmír Babáček
Mojmír Babáčekstálý redaktor
Nezávislý publicista a občanský aktivista (zakladatel Spolku za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením). Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor filozofie a politická ekonomie. Po přečtení článků o použití dálkového ovládání lidského mozku během puče proti Michajlu Gorbačovovi se začal věnovat studiu technické proveditelnosti takových útoků na lidskou svobodu. V současné době využívá svého vzdělání v oboru působení elektromagnetických vln na lidský organismus k boji proti zavádění páté generace mobilních telefonních sítí.
Marek Kopčaj
Marek Kopčajstálý redaktor
Televizní režisér. Vystudoval ekonomickou fakultu VŠB a FAMU. Nadšený astrolog, cestovatel a muzikant.
pan/paní XY
pan/paní XYredaktor
Your Content Goes Here
pan/paní XY
pan/paní XYredaktor
Your Content Goes Here