Řada amerických vědců nesouhlasí s bezpečnostními limity pro elekromagnetické záření vydanými úřadem FCC

Řada amerických vědců nesouhlasí s bezpečnostními limity vydanými úřadem FCC