Starosta Peter Höß uplatnil zásadu předběžné opatrnosti a zastavil zavádění technologií 5G v Bad Wiesse

Starosta Peter Höß uplatnil zásadu předběžné opatrnosti a zastavil zavádění technologií 5G v Bad Wiesse