Tento článek je zařazen do kategorie “blog” a mimo fakta může obsahovat i osobní názor autora.
Tento článek je pokračování první části, kterou najdete zde. Pokud jste první část nečetli, doporučuji začít u ní – mimo níže uvedené 4 fakta v něm najdete další 3, které by Vás měly přesvědčit o tom, že neuvážené používání bezdrátových technologií (nejenom WiFi) má svá úskalí. A jak jsem slíbil, pod sedmým bodem najdete i konkrétním “akčním plánem” pro eliminaci větších dávek radiace včetně přiloženého PDF, které si můžete vytisknout. Plán je jako “bonus” schovaný – rád bych jej rozšířil do co nejširší populace a pro jeho odkrytí Vás prosím o “lajk” článku na Facebook, popřípadě re-tweet na Twitteru (stačí jedna akce ze dvou). Předem děkuji za šíření informací dále!

Fakt #4 Největší hrozbou pro děti je expozice EMF před narozením (in utero) a v dětství, v době rozvoje imunitního systému a mozku

Co za tímto faktem stojí? Odpověď je jednodušší, než si myslíte. Rychleji se dělící buňky lidského těla ve vývoji jsou náchylnější na jakékoliv, byť malé zásahy zvenčí. Bylo prokázáno, že mikrovlnné záření má ničivější dopad na kmenové buňky a děti ve vývoji jich mají více (aktivních).

Výzkum profesora Salforda z Lund Univerzity (Švédsko) naznačuje, že mobilní telefony a bezdrátové technologie mohou způsobit situaci, kdy celá generace dnešních teenagerů začne zažívat příznaky senility v jejich nejlepších letech… Jeho studie prokázaly, že mikrovlnné záření narušuje propustnost hematoencefalické membrány, která následně propustí bílkovinu zvanou albumin k mozku. To vede k závažným neurologickým chorobám a poškození mozku. Konečným výsledkem jsou “senilní” neurony (mozkové buňky) šedesátníka ve věku kolem třicítky.

Doktor Hugh Taylor, vedoucí obstetriky na univerzitě v Yale prokázal na animálním modelu, že expozice na mikrovlnné záření v průběhu březosti myší vedlo k vývojovým problémům u narozených (myších) potomků. Malé myšky měly trvalé problémy s pamětí a zvýšenou hyperaktivitu.

Doktor Suleyman Kaplan prokázal, že mikrovlnné záření snižuje počet neuronů v hippocampu a mozečku.

Další ze zajímavých zjištění – studie National Institute of Health ukázala zvýšený metabolizmus glukózy v oblastech mozku, které jsou vystaveny expozici na mikrovlnné záření.

metabolismus glukózy při zapnutém (vlevo) a vypnutém (vpravo) mobilním telefonu

Fakt #5  Vysokofrekvenční elektromagnetické záření (VF-EMZ) bylo IARC klasifikováno jako karcinogen skupiny 2B

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC (International Agency for Research on Cancer) patřící do organizační struktury WHO (World Health Organization) klasifikovala záření produkované mobilními telefony, ale i WiFi routery jako možný karcinogen. To se stalo v roce 2011. A VF-EMZ se tak dostalo do společnosti olova, dioxinů, DDT či chloroformu. Věřím, že v té době jste již spousta z Vás mobilní telefon měla. Zaznamenali jste nějakou změnu – upozornění prodejce, varování MZd ČR, “nálepku s lebkou a zkříženými hnáty” – při koupi nového telefonu? Já tedy ne.

A to se od té doby objevilo několik set studií, které vedly různé skupiny vědců a lékařů k tlaku na IARC, aby vysokofrekvenční elektromagnetické záření posunula výše, do skupiny 2A (pravděpodobný karcinogen) či do skupiny 1 (známý karcinogen).

IARC, potažmo WHO, úspěšně odolává. I když před nedávnem instruovala IARC vědecké instituce, aby se od roku 2020 zaměřily při výzkumu příčin rakoviny právě na VF-EMZ, další kroky nasvědčují tomu, že před názorem odborníků z vlastní instituce dává WHO přednost propagaci názorů soukromé německé firmy ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), když potvrzuje, že touto organizací stanovené bezpečností limity jsou nastaveny správně… Podívejte se na video s Dr. Anthony Millerem při slyšení na radnici v Torontu (Kanada) s argumentací, proč by radiofrekvenční záření mělo být přeřazeno do kategorie 2A karcinogenů.

Fakt #6  Výjimky existují – následujme je!

Jednou z možností je svádět vše na vyšší autority (FCC, ICNIRP či lokální regulátoři), druhou pak vnímat rostoucí počet studií potvrzujících, že vyšší autority stojí spíše než na straně ochrany zdraví (nejenom nás, ale všeho živého na Zemi) za zájmy konglomerátu mobilních operátorů, poskytovatelů infrastruktury a návazných služeb či produktů (např. internet věcí). A těch, co volí druhou cestu není málo!
Jednou z možností je neakceptovat doporučení ICNIRP (platí především pro země EU) a přijít s bezpečnostními limity, které jsou přísnější. Příkladem může být např. Itálie, Izrael, Japonsko či Rusko. Více zde.
Další cestou je omezit expozici nejohroženějších skupin (čtěte “dětí”) zákonem či vyhláškou a to i místní, na úrovni municipality. V Izraeli takto řeší právě na úrovni měst omezení použití WiFi ve školách město Haifa, ve Francii pak vše vyřešili na úrovni republiky – od září 2018 platí zákaz použití WiFi na mateřských a základních školách, na středních školách je pak uvedený zákaz formou doporučení.

Víte sami o nějaké škole (kterýkoliv stupeň) v ČR, která by šla příkladem? Dejte prosím vědět formou komentáře k článku či nám o tom pošlete email na info@emfsmog.cz!

“Dobrovolná expozice mozku mikrovlnami mobilních telefonů je tím největším biologickým experimentem všech dob.” Leif Salford, Lund University, Švédsko

Fakt #7 Následky EMF (téměř) žádná pojišťovna jako risk nepojistí

Již v roce 2015 oznámila britská pojišťovna Lloyd’s, že vylučuje jakékoliv škody způsobené “přímo či nepřímo způsobené, plynoucí z či spolupodílející se elektromagnetickými poli, elektromagnetickým zářením, elektromagnetismem, mikrovlnnými frekvencemi či elektromagnetickým smogem”. Více zde.
Ta závorka v názvu tohoto faktu má své opodstatnění. Letos totiž jedna z největších pojišťoven na světě, švýcarská Swiss Reinsurance Company (Swiss Re) při přehodnocování jednotlivých rizik zařadila EMF (elektromagnetická pole) do nejrizikovější kategorie (vedle např. hormonálních disruptorů). A s příchodem 5G možná ještě svůj postoj přehodnotí, jak je vidět z poznámek zde.
A na příkladu rakouské pojišťovny AUVA je vidět, že když nejde Mohammed k hoře (Mohammed = zdravotní instituce či regulátoři, hora = pojišťovny)… AUVA si zadala (kontrolovanou, dvojitě slepou) studii, ze které vyplynulo, že při expozici na GSM/3G (nebyly ani zahrnuty frekvence LTE):
změny v EEG na úrovni alfa spektra, které výzkumníci registrovali po 5 minutách expozice a vymizely cca 50 minut po skončení expozice
– výrazné změny v míře syntézy proteinů
Obě změny, podobně jako poškození DNA, vznikají při velmi slabé síle vyzařování, hluboko pod stanovenými bezpečnostními limity a nemají co do činění s již diskutovaným termickým efektem!
Dle mých informací v ČR není pojišťovna, která by Vás v rámci rizik pojistila na možné následky radiofrekvenčního záření (používání mobilního telefonu, blízká přítomnost základnové stanice ať již doma či v práci, atp.). Budu velmi rád, pokud mi toto zjištění vyvrátíte. Zajděte za svým pojišťovacím poradcem a zeptejte se. Bude na Vás s největší pravděpodobností koukat, jako kdybyste spadl ze švestky z oné základnové stanice…
A teď již ke slibovanému “akčnímu” plánu – níže jej najdete vše důležité s důrazem na Vaše dítka. Určitě ale neprohloupíte, pokud se radami budete řídit i Vy. A pokud chcete něco udělat s WiFi zářením ve škole, kterou navštěvují Vaše děti, přepošlete obě části tohoto článku panu řediteli/paní ředitelce, popř. rodičům spolužáků Vašeho dítka. Čím více se jich následně vedení školy ozve, tím větší pravděpodobnost, že dojde k nějaké pozitivní změně.

Akční plán pro minimalizaci elektromagnetického záření 

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 1

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.