Shlédnutí: 22

I když je název článku trochu zavádějící (převzatý tak, jak jej publikovala CNN), je důležitější vnímat fakt, že o bezpečnostních limitech (směrnicích) rozhoduje soukromá německá firma (Mezinárodní komise pro ochranu před ne-ionizačním zářením, ICNIRP), a tato odmítá jakékoliv nezávislé recenzované studie na biologické efekty radiofrekvenčního elektromagnetického záření s odkazem, že na lidi nemá žádný vliv. Světová zdravotnická organizace (WHO) dává přednost doporučením této firmy před doporučeními vlastní organizace, Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC)!