Po několika nezodpovězených e-mailech adresovaných Agence nationale des fréquences (ANFR) ji organizace Phonegate Alert 23. srpna 2023 oficiálně oslovila, aby zjistila, zda agentura splnila svou povinnost svou povinnost informovat orgány Evropské unie o tom, že 42 modelů mobilních telefonů překračuje stanovenou prahovou hodnotu specifické míry absorpce (SAR) v souladu s tím, co je nařízeno v tzv. Směrnici o rádiových zařízeních “RED” 2014/53/EU.

Povinnost informovat úřady Evropské unie

Nesoulad mobilních telefonních zařízení, jako je 42 modelů telefonů, které překračují stanovenou prahovou hodnotu SAR, je důvodem pro uplatnění Článku 40 Směrnice o rádiových zařízeních (RED) a konkrétně povinnosti pro francouzský orgán dozoru nad trhem, ANFR, aby dodržel následující závazky:

Jestliže se orgány dozoru nad trhem domnívají, že nesoulad není omezen pouze na jejich vnitrostátní území, musí informovat Komisi a ostatní Členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, jejichž přijetí po ekonomickém subjektu požadují.

ANFR zatím zachovává v této věci naprostou mlčenlivost a odmítá reagovat na dotazy naší nevládní organizace a našeho partnera Evropané za bezpečná připojení.

Na evropském trhu se vyskytují miliony nebezpečných chytrých telefonů

Jde o závažný problém, protože jde o informování evropských spotřebitelů, kteří nemají bydliště ve Francii (kde byla přijata opatření k zabránění porušování předpisů) a kteří nevědomky nadále používají jeden z dvaačtyřiceti modelů chytrých telefonů, které nejsou v souladu se směrnicí RED, protože překračují zákonem stanovenou prahovou hodnotu SAR.

To potvrzuje i odpověď evropského komisaře Thierryho Bretona na otázku, kterou Evropské komisi položil europoslanec Niels Fuglsang:

“……Veškerá opatření přijatá členskými státy vůči výrobkům, které nejsou v souladu s předpisy, musí být zveřejněna v systému ICSMS[6] a – pokud nesoulad představuje vážné riziko – v systému Safety Gate/RAPEX[7], aby byli o rizicích informováni i spotřebitelé.”

ANFR se pravděpodobně podílí na odpovědnosti

Od Dr. Marca Araziho, který stál za spuštěním výstrahy v červenci 2016::

“Vzhledem k rizikům pro spotřebitele a v případě, že agentura ANFR nepřijala opatření k informování úřadů Evropské unie o nesouladu dvaačtyřiceti sporných telefonů, a tím i evropských spotřebitelů, kteří nepobývají na francouzském území, je naše nevládní organizace připravena znovu zahájit soudní řízení s cílem vymáhat.”

Zdroj: Tým Phonegate

Překladatel je spolupracovník týmu Phonegate.

Byl pro Vás příspěvek zajímavý?

Prosím, klikněte na hvězdičku pro ohodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 2

Zatím nehodnoceno! Buďte první, kdo příspěvek ohodnotí 🙂

Když jste náš příspěvek považovali za zajimavý...

Prosím, sledujte nás na sociálních médiích!

Vaše hodnocení nás vede k zamyšlení: Co bychom mohli zlepšit?

Prosím, pomozte nám vylepšit tento příspěvek!

Jak můžeme vylepšit tento příspěvek? Budeme rádi za podnětné připomínky a uvedení kontaktního emailu, abychom se Vám mohli ozvat.