Strom
Účastník
Počet příspěvků: 12

Pěkný den,
hodnoty elektrického potenciálu těla, nevím, může být pravda.
Podíval jsem se na video, ale německy přiliš neumím.
Nevím, zda jsem pochopil správně dotaz ohledně květináče. Aby došlo k uzemnění obecně, je nutné, aby zemnící prvek byl připojený do povrchu Země, např. jako je k zemi připojený hromosvod. Ocelová tyč v zemi, na kterou se napojuje zemnící vodič. Myslím si, že chodit v zemnících botách nebo bosky po chodnících ve městě při zvažovaném zarušení bych neviděl jako problém:) … avšak nebude prospěšné, ani neprospěšné, pokud to neprovozujete celodenně. Spíš bych to selským rozumem vztahoval na činnosti, kdy jsme delší dobu na stejném místě nebo v kontaktu s uzemněným prostředím, např. dlouhá procházka, dlouhodobé sezení v kanceláři. Pokud někdo spí se zemnícími prostředky, bylo by asi vhodné si kvalitu uzemnění proměřit.
Zemnící prostředky nevyužívám (měl jsem zájem se o tom dozvědět, ale nezabýval jsem se tím do hloubky).
Chodím bosky po některých místech spíše proto, že si nohy v trávě odpočinou, uvolní se, na kamíncích se masírují samovolně. Vyhradím si na procházku i hodinu a užívám si zklidnění.