Strom
Účastník
Počet příspěvků: 12

Zdravím,
jako uživatel jsem měl tento přístroj v ruce před půl rokem po dva dny, měřil jsem spíše na Standard (měl být pro měření prostředí ). Občas jsem přepl na Weighted režim (který měl zohledňovat účinky na tělo – při kmitočtech nad 50Hz ukazoval vyšší hodnoty pole oproti Standard režimu).

4 miliGaus je 0,4 mikroTesla nebo 400 nanoTesla.

—-
Podle návodu Weighted by měl dopočítávat výslednou hodnotu podle toho jakou frekvenci pole mělo, měl zohledňovat to, že při určitém vyšším kmitočtu může docházet k vyšší indukci proudů z pole do těla. Režim Standard má naopak hodnotit stejně intenzivní podle v jiných kmitočtem stejnou hodnotou.
(V návodu je na stráce č.7 frekvenční křivka, podle které má být naměřená hodnota ohodnocena/přepočtena).